Parkinson Skåne

Parkinson Skånes styrelse

2016-02-29

Under hösten 2015 har jag haft förmånen att, som adjungerad, delta i länsföreningens styrelsemöten. Det har varit en bra inskolning att få information om tankar och beslut inför kommande verksamhetsår. Mina erfarenheter som chefssekreterare inom Medicinska fakulteten vid Lunds universitet kommer förhoppningsvis till nytta i uppdraget som länsordförande.

armote2016

Vi har nu haft vårt 1:a styrelsemöte och fördelat de olika ansvarsområdena mellan oss. Se mer under presentationen av styrelsen, där också våra kontaktuppgifter finns.