Välkommen till Parkinson Skåne

Parkinson Skåne är en av 24 länsföreningar inom Parkinsonförbundet med nästan 1 200 medlemmar och därmed den näst största länsföreningen i Sverige.

Länsföreningen är en aktiv förening med olika aktiviteter för medlemmarna i våra 9 lokala föreningar. I vårt Kalendarium finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar. Som medlem i Parkinson Skåne är du välkommen att besöka valfri aktivitet!

Vår ambition är att skapa personliga kontaktnät, erbjuda utvecklande och stimulerande aktiviteter, informera om diagnosen, egenvård och länets sjukvård samt öka kunskapen hos allmänheten för de parkinsonsjukas och deras anhörigas situation.

 

Kommande evenemang

sep 29 2023

Sydöst har boxning för Parkinson

10:00 – 11:00 varje måndag t.o.m. 2023-12-20
sep 29 2023

Hässleholm har vattengympa

13:00 – 14:30 varje fredag t.o.m. 2023-12-22
sep 29 2023

Helsingborg har Yin Yoga på fredagar – OBS! Nytt startdatum

13:45 – 15:00 varje fredag t.o.m. 2023-11-10
sep 30 2023

Dans för personer med Parkinsons sjukdom med Skånes Dansteater

11:00 – 13:00 Flera tillfällen
okt 1 2023

Malmö har boxning för Parkinson

13:00 – 14:00 varje söndag t.o.m. 2023-12-17
okt 1 2023

Lund har boxningsträning

14:30 – 15:30 varje söndag t.o.m. 2023-12-17

Våra lokalföreningar