Välkommen till Parkinson Skåne

Parkinson Skåne är en av 24 länsföreningar inom Parkinsonförbundet med nästan 1 200 medlemmar och därmed den näst största länsföreningen i Sverige.

Länsföreningen är en aktiv förening med olika aktiviteter för medlemmarna i våra 9 lokala föreningar. I vårt Kalendarium finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar. Som medlem i Parkinson Skåne är du välkommen att besöka valfri aktivitet!

Vår ambition är att skapa personliga kontaktnät, erbjuda utvecklande och stimulerande aktiviteter, informera om diagnosen, egenvård och länets sjukvård samt öka kunskapen hos allmänheten för de parkinsonsjukas och deras anhörigas situation.

 

Kommande evenemang

feb 5 2023

Malmö har boxning, söndagar

13:00 – 14:00 varje söndag t.o.m. 2023-07-04
feb 5 2023

Lund har boxning

14:30 – 15:30 varje söndag t.o.m. 2023-06-18
feb 6 2023

Helsingborg har Parkinsonboxning på måndagar

11:00 – 12:00 varje måndag t.o.m. 2024-06-13
feb 6 2023

Helsingborg har Mera LIV – Lugnt Inre Välmående

13:00 – 14:00 varje måndag t.o.m. 2023-06-12
feb 6 2023

Helsingborg har Tryggare vardag

14:15 – 15:15 varje måndag t.o.m. 2023-06-12
feb 7 2023

Sydöst har Projekt Tryggare Vardag

11:00 – 12:00 varje tisdag t.o.m. 2024-06-13

Våra lokalföreningar