Välkommen till Parkinson Skåne

Parkinson Skåne är en av 24 länsföreningar inom Parkinsonförbundet med nästan 1 200 medlemmar och därmed den näst största länsföreningen i Sverige.

Länsföreningen är en aktiv förening med olika aktiviteter för medlemmarna i våra 9 lokala föreningar. I vårt Kalendarium finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar. Som medlem i Parkinson Skåne är du välkommen att besöka valfri aktivitet!

Vår ambition är att skapa personliga kontaktnät, erbjuda utvecklande och stimulerande aktiviteter, informera om diagnosen, egenvård och länets sjukvård samt öka kunskapen hos allmänheten för de parkinsonsjukas och deras anhörigas situation.

 

Kommande evenemang

jun 25 2024

Malmö spelar boule

18:00 – 19:30 varje tisdag t.o.m. 2025-08-26
jun 30 2024

Ängelholm/Båstad har Green Grass Dance

13:30 – 15:00 Flera tillfällen
jul 2 2024

Malmö spelar boule

18:00 – 19:30 varje tisdag t.o.m. 2025-08-26
jul 3 2024

Sydöst har sommarträff med grillning

14:00 – 16:30
jul 7 2024

Ängelholm/Båstad har Green Grass Dance

13:30 – 15:00 Flera tillfällen

Våra lokalföreningar