Välkommen till Parkinson Skåne

Parkinson Skåne är en av 24 länsföreningar inom Parkinsonförbundet med nästan 1 200 medlemmar och därmed den näst största länsföreningen i Sverige.

Länsföreningen är en aktiv förening med olika aktiviteter för medlemmarna i våra 9 lokala föreningar. I vårt Kalendarium finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar. Som medlem i Parkinson Skåne är du välkommen att besöka valfri aktivitet!

Vår ambition är att skapa personliga kontaktnät, erbjuda utvecklande och stimulerande aktiviteter, informera om diagnosen, egenvård och länets sjukvård samt öka kunskapen hos allmänheten för de parkinsonsjukas och deras anhörigas situation.

 

Kommande evenemang

jun 8 2023

Kristianstad har boxning på torsdagar

10:00 – 11:00 varje torsdag t.o.m. 2023-06-15
jun 8 2023

Lund har medlemsträff med flottur

13:00 – 15:30
jun 8 2023

Kristianstad spelar bordtennis på torsdagar

16:00 – 17:00 varje torsdag t.o.m. 2023-06-13
jun 9 2023

Sydöst har boxning på fredagar

10:00 – 11:00 varje fredag t.o.m. 2023-06-16
jun 9 2023

Helsingborg har Yin Yoga på fredagar

13:45 – 15:00 varje fredag t.o.m. 2023-06-09

Våra lokalföreningar