Välkommen till Parkinson Skåne

Parkinson Skåne är en av 24 länsföreningar inom Parkinsonförbundet med nästan 1 200 medlemmar och därmed den näst största länsföreningen i Sverige.

Länsföreningen är en aktiv förening med olika aktiviteter för medlemmarna i våra 9 lokala föreningar. I vårt Kalendarium finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar. Som medlem i Parkinson Skåne är du välkommen att besöka valfri aktivitet!

Vår ambition är att skapa personliga kontaktnät, erbjuda utvecklande och stimulerande aktiviteter, informera om diagnosen, egenvård och länets sjukvård samt öka kunskapen hos allmänheten för de parkinsonsjukas och deras anhörigas situation.

 

Kommande evenemang

maj 21 2024

Malmö spelar boule

18:00 – 19:30 varje tisdag t.o.m. 2024-08-26
maj 21 2024

Malmö spelar boule

18:00 – 19:30 varje tisdag t.o.m. 2024-08-26
maj 21 2024

Malmö spelar boule

18:00 – 19:30 varje tisdag t.o.m. 2024-08-26
maj 21 2024

Malmö spelar boule

18:00 – 19:30 varje tisdag t.o.m. 2024-08-26
aug 21 2024

Helsingborg har ”prova på dagar” för golfspelare hösten 2024

12:30 – 14:30 varje onsdag t.o.m. 2024-10-02

Våra lokalföreningar