Välkommen till Parkinson Skåne

Parkinson Skåne är en av 24 länsföreningar inom Parkinsonförbundet med nästan 1 200 medlemmar och därmed den näst största länsföreningen i Sverige.

Länsföreningen är en aktiv förening med olika aktiviteter för medlemmarna i våra 9 lokala föreningar. I vårt Kalendarium finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar. Som medlem i Parkinson Skåne är du välkommen att besöka valfri aktivitet!

Vår ambition är att skapa personliga kontaktnät, erbjuda utvecklande och stimulerande aktiviteter, informera om diagnosen, egenvård och länets sjukvård samt öka kunskapen hos allmänheten för de parkinsonsjukas och deras anhörigas situation.

 

Kommande evenemang

maj 31 2023

Lund har projekt Mera Liv – Lugnt Inre Välmående

11:00 – 12:00 varje onsdag t.o.m. 2023-06-21
maj 31 2023

Lund har Tryggare vardag

13:00 – 14:00 varje onsdag t.o.m. 2023-06-21
maj 31 2023

Helsingborg har ”prova på dagar” för golfspelare

13:00 – 15:00 Flera tillfällen
maj 31 2023

Kristianstad har boule

14:00 – 16:00 var annan onsdag t.o.m. 2023-06-14
maj 31 2023

Sydöst har boxning på onsdagar

15:00 – 16:00 varje onsdag t.o.m. 2023-06-14
maj 31 2023

Lund har boxning

16:00 – 17:00 varje onsdag t.o.m. 2023-06-18

Våra lokalföreningar