Välkommen till Parkinson Skåne

Parkinson Skåne är en av 24 länsföreningar inom Parkinsonförbundet med nästan 1 200 medlemmar och därmed den näst största länsföreningen i Sverige.

Länsföreningen är en aktiv förening med olika aktiviteter för medlemmarna i våra 9 lokala föreningar. I vårt Kalendarium finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar. Som medlem i Parkinson Skåne är du välkommen att besöka valfri aktivitet!

Vår ambition är att skapa personliga kontaktnät, erbjuda utvecklande och stimulerande aktiviteter, informera om diagnosen, egenvård och länets sjukvård samt öka kunskapen hos allmänheten för de parkinsonsjukas och deras anhörigas situation.

 

Kommande evenemang

feb 29 2024

Kristianstad har boxning på torsdagar

10:00 – 11:00 varje torsdag t.o.m. 2024-06-13
feb 29 2024

Helsingborg har Parkinsonboxning

11:00 – 12:00 varje måndag t.o.m. 2024-06-17
feb 29 2024

Landskrona har Tryggare vardag

12:30 – 13:30 varje torsdag t.o.m. 2024-06-13
mar 1 2024

Hässleholm har varmvattensgymnastik

13:00 – 14:30 varje fredag t.o.m. 2024-05-24
mar 3 2024

Malmö har boxning för Parkinson

12:45 – 14:15 varje söndag t.o.m. 2024-06-16
mar 3 2024

Lund har boxningsträning

14:30 – 15:30 varje söndag t.o.m. 2024-06-16

Våra lokalföreningar