Styrelsen

Mats Carlsson
Ordförande
Telefon: 070-291 31 21
e-post: mats.carlsson@parkinsonskane.se

Marie Sjöberg
Kassör
Telefon: 0705-557030
e-post: ekonomi@parkinsonskane.se

Ann Carlsson
Ledamot
Telefon: 070-910 41 60
e-post: ann@parkinsonskane.se

Karina Malmros
Ledamot

Benny Nielsen
Ledamot

 

 

Våra lokalföreningar