Parkinson Skåne

Digitala Tryggare vardag pass

2021-12-15

Varmt välkomna till våra digitala pass. Samma dag och tid varje vecka gäller för våra digitala pass fram till den 23/12-21

Torsdagar kl. 13–14

Anmälan (namn och tfn:nr) till epost tryggarevardag@gmail.com

Launch Meeting – Zoom →

För mer information och uppdateringar, vänligen besök oss på Facebook Projekt Tryggare Vardag och/eller Instagram tryggare_vardag


Om projektet

Närmare 200 personer läggs dagligen in på sjukhus till följd av ett fall. Varje år faller cirka 70 000 personer så illa att de behöver sjukhusvård. Drygt 1 000 personer dör. 50 000 av de som faller är 65 år eller äldre. Men med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras.

Projekt Tryggare Vardags syfte är att ge personer med Parkinsons sjukdom ökad egenmakt, bättre livskvalitet samt nya kunskaper om och konkreta handlingsverktyg för en tryggare vardag, främst med fokus på trygga fall.

Projektet vill förena Parkinsonsjukas behov av trygga fall dels med de senaste forskningsrönen och dels den kompetens som finns i kampsportsvärlden kring funktionella falltekniker. Det innebär först och främst att erfarna ledare inom kampsporter, under ledning av och dialog med projektets expertgrupp, utvecklar anpassade falltekniker för personer med Parkinsons sjukdom.

Projektet syftar också till att skapa en stabil regional struktur, organisation för samarbete mellan Parkinsonföreningar och kampsportföreningar i Skåne, så att fler föreningar, fler Parkinsonsjuka och fler erfarna ledare inom österländska sporter samverkar och fortsätter att utveckla verksamheten i studiecirkelform efter projekttiden.