Förbundet Parkinson Skåne

Fru ordförande har ordet

2016-03-12

Välkommen till Parkinson Skåne och mina funderingar kring uppdraget som ordförande, som anhörig samt medlem i ParkinsonFörbundet

Medlemmarna gör föreningen levande

Monica_VNär man får diagnosen Parkinsons sjukdom, är det inte bara den drabbade utan även familj, vänner och arbetskamrater som blir berörda. Det är oerhört viktigt att skaffa sig så mycket kunskap som möjligt om Parkinsons sjukdom och en sådan möjlighet är att vara medlem i ParkinsonFörbundet och dess lokalföreningar.

Min uppmaning till dig som medlem är att delta i de olika aktiviteterna, både lokalt och regionalt. Få mer kunskap om Parkinsons sjukdom, utbyt erfarenheter med likasinnade och lär känna varandra.

Det är medlemmarna som gör föreningen levande och tillsammans är vi starka!
Monica Vikingsson