Parkinson Skåne

Olle Engkvist symposium

2020-08-11

Digital sändning den 1 september
Lunds universitet anordnar, med några års mellanrum, s k Olle Engkvist symposier kring Parkinsons sjukdom. I år, p g a coronapandemin kommer det att äga rum digitalt, tisdag 1 september. Det hela livesänds och kommer även kunna ses i efterhand. Länken till sändningen: https://youtu.be/t6gbgFGwHsQ
Det kommer att finnas möjlighet att skriva in frågor genom Menti Q&A. Mer information kommer.