Covid-19

Samlad information om covid-19 i Skåne

2021-02-02

Skåne har en hög smittspridning av covid-19. Behovet av vård är stort och vi måste alla hjälpas åt för att begränsa smittan.

Lägesbild för covid-19 i Skåne den 29 januari 2021

 • Nya konstaterade covid-19 fall, 304
 • Totalt antal konstaterade covid-19 fall, 96 591
 • Inlagda på IVA med konstaterad covid-19, 55
 • Inlagda på vårdavdelning med konstaterad covid-19, 291
 • Antal avlidna med covid-19, 1 283

Råd för att minska smittspridningen

Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra. Genom att följa de nationella råden tar du ditt ansvar för att minska smittspridningen.

 • Tvätta händerna och håll viruset borta
 • Besök inte platser där det kan uppstå trängsel
 • Umgås med få människor
 • Undvik att resa med kollektivtrafiken
 • Arbeta hemifrån om du kan

 

Vaccinationer

Region Skåne har börjat vaccinera mot covid-19 och planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av 2021. Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19.

Fas 1 i januari och februari

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hem-tjänst med omvårdnadsbehov.
 • Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare enligt ovan.
 • Hushållskontakter, dvs vuxna som lever tillsammans med personer som har omsorg i hemmet enligt ovan.
 • Prioriterad vårdpersonal inom akutsjukvården.

Fas 2 och 3 i februari och mars

 • Övriga personer som är 70 år eller äldre.
 • Vuxna personer som får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
 • Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
 • Övriga personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp.

Fas 4 när vaccinationen av prioriterade grupper är färdig

 • Invånare i Skåne mellan 18-69 år som inte tillhör en riskgrupp.

Totalt omfattar samtliga prioriterade grupper cirka 360 000 personer i Skåne. Då omfattas alla äldre och övriga i riskgrupp samt vård- och omsorgspersonal. Folkhälsomyndigheten har preciserat prioriteringar och riskgrupper för fas 2 och 3, som beräknas börja vaccineras i februari och mars.

För personer som är yngre än 70 år pågår arbetet med att definiera vilka medicinska riskgrupper som bör prioriteras före den allmänna befolkningen.

 


Riskgrupper vid covid-19

 • ålder 70 år och däröver
 • aktiv cancersjukdom
 • kronisk sjukdom med mer än en av diagnoserna:
  • hjärt-kärlsjukdom
  • hypertoni
  • diabetes med komplikationer
  • kronisk njursjukdom och njursvikt
  • kronisk lungsjukdom
  • kronisk leversjukdom fetma BMI 40
  • neuromuskulär sjukdom som ALS och MS
  • Parkinsons sjukdom med påverkad muskelfunktion kan nedsätta andningsfunktionen med svårigheter att hantera slem i luftvägarna annat allvarligt hälsotillstånd.

 

Aktuellt: Vaccinationen pågår i Skåne

Uppdaterat 29 januari 2021

 • Region Skåne har använt 45 000 vaccindoser mot covid-19 sedan starten i slutet av december.
 • Just nu finns för lite vaccin i förhållande till kapaciteten. När vårdcentralerna och sjukhusens vaccinationsmottagningar får sina leveranser är de klara för att påbörja direkt.
 • När de större leveranserna av vaccin väl kommer är hela Region Skåne redo att utöka sin kapacitet att vaccinera nästa prioriteringsgrupp snabbt och säkert.
 • Region Skåne kommer teckna avtal med externa vaccinatörer när det gäller vaccination av den breda allmänheten, personer 18-69 år som inte tillhör nån riskgrupp. De tillhör sista gruppen och kommer bli vaccinerade senare i vår efter att alla som tillhör prioriterade grupper, har blivit erbjudna vaccin.

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin Region Skåne får och när de kommer.

 

Källa: Region Skåne